POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu meblepitus.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 

Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis meblepitus.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

Celem cookies jest zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook).

W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Serwis meblepitus.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Administratorem danych osobowych jest Sprzedający: Firma Usługowo Handlowa Anna Pitus, 76-100 Sławno, ul. Koszalińska 13 A, NIP: 8391776469

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.

Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1 niniejszego dokumentu.

Dane osobowe przechowywane są w bazie danych, która została zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych i której zbiór jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.

W przypadku gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu towaru w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.

W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, wysyłając maila na adres: bok@meblepitus.pl.

W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych:

- imienia i nazwiska,

- adresu korespondencyjnego i adresu dostawy,

- numeru telefonu,

- adresu e-mail,

a w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika.

Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Sklep.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.

Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.

W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim – w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia towaru przez kuriera.

Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom.

Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. 

Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Sprzedający nie będzie wysyłać do Użytkowników reklam, z wyjątkiem sporadycznych informacji o promocjach.